Suomen henkilötietolaki (523/1999), 10 §

Lue tämä rekisteriseloste huolellisesti, ennen kuin vierailet reviiri.org -verkkosivustolla. Tämä rekisteriseloste koskee reviiri.org -verkkosivustolta kerättyjen henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun hyväksyt tämän rekisteriselosteen mukaiset ehdot ja annat Belectro Oy:lle yksiselitteisen suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla, älä rekisteröidy tai kirjaudu palveluun äläkä käytä palvelua.

Jos olet alle 18-vuotias tai asuinmaasi lakien mukaan alaikäinen, pyydä laillista holhoojaasi rekisteröitymään palveluun puolestasi.

Belectro Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Belectro Oy ilmoittaa sinulle olennaisista muutoksista sähköpostitse antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vastaat itse yhteystietojesi pitämisestä ajan tasalla. Muutosilmoituksen saatuasi sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, jos jatkat palvelun käyttöä.

1. Rekisterinpitäjä

Belectro Oy
Vissavedentie 1
69600 Kaustinen
Sähköposti: contact@belectro.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Pekka Hietalahti
Sähköposti: pekka.hietalahti@belectro.fi

3. Henkilötietoja sisältävän rekisterin nimi

Henkilötietoja sisältävän rekisterin nimi on ”Belectro asiakastietorekisteri”.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Belectro Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hallinta ja ylläpito. Henkilötietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistamiseen sekä palvelun käyttöönottoon, toteuttamiseen, hallintoon ja laskutukseen sekä tietojen ja ilmoitusten toimittamiseen asiakkaille. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, sekä väärinkäyttötapausten tutkintaan ja seurantaan. Henkilötietoja voidaan myös käyttää Belectro Oy:n liiketoiminnan ja palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä palvelua käyttävien asiakkaiden määrän seuraamiseen. Lisäksi Belectro Oy voi käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja perusteltuihin tarkoituksiin (esimerkiksi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, muuhun suoramainontaan sekä mielipide- tai markkinointitutkimuksiin) Suomen henkilötietolain, Tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti.

5. Rekisterin sisältö

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot:

Etunimet, sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero sekä muut asiakkaan itse mahdollisesti antamat tiedot.

Käyttötiedot:

Asiakkaan käynnit palveluissa sekä asiakkaan toimet ja siirtymät palvelussa (aika, sijainti palvelussa ja IP-osoite) sekä siirtymät palveluun muulta verkkosivustolta ja palvelusta muulle verkkosivustolle sekä tietokonekohtainen tunniste (sitä tietokonetta, jolta asiakas on kirjautunut palveluun, koskeva tunniste).

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietorekisterissä olevat henkilötiedot saadaan asiakkaalta, kun tämä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi tai päivittää omia tietojaan. Lisäksi henkilötietoja saadaan myös silloin, kun asiakas käyttää palvelua muutoin. Belectro Oy voi käyttää henkilötietojen hankkimisessa myös evästeitä.

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Belectro Oy ei luovuta asiakastietorekisterin sisältämiä henkilötietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin ajoittain luovuttaa Suomen lakien mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tutkimus- ja markkinointitarkoituksiin (mukaan luettuna suoramarkkinointi).

Belectro Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä laajuudessa kuin tarpeellista palveluiden toteuttamiseksi (esimerkiksi tietojen tallennus palvelimelle, jota ylläpitää kolmas osapuoli Belectro Oy:n toimeksiannon perusteella).

Asiakastietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen oikeellisuus

Belectro Oy ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Rekisteröidyttyään palveluun jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastella omia asiakastietojaan kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Asiakas voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan joko kirjautumalla palveluun tai ottamalla yhteyttä Belectro Oy:n asiakaspalveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole asiakkaiden käytettävissä.

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot poistetaan asiakkaan tunnistetiedoista sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen.

9. Henkilötietoja sisältävän rekisterin suojaus

Asiakas voi kirjautua palveluun ainoastaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Käyttäjätunnuksiin liittyvät salasanat säilytetään turvallisessa muodossa.

Henkilötietorekisterin käyttöoikeus on vain henkilöillä, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti sekä rekisterin teknistä ylläpitoa varten. Kaikki asiakastietorekisterin sisältämät tiedot on suojattu toimialan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

10. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Belectro Oy:n hallinnassa, eikä Belectro Oy vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos asiakas siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

11. Paikkatiedot

Belectron paikkatietoihin perustuvat palvelut ja ominaisuudet hyödyntävät satelliitti- sekä Wi-Fi, IP-osoite tai muuta verkkoperusteista paikkatietoa. Edellä mainittujen teknologioiden käyttöön liittyy paikkatiedon, puhelinnumeron sekä muiden yksilöivien tietojen jakaminen Belectrolle. Kaikki paikantamiseen liittyvät tiedot tallennetaan kolmannen osapuolen ylläpitämään Virtual Private Cloud:iin (VPC), jota operoi ja ylläpitää Belectro. Belectro ei käytä näitä tietoja yksilöidäkseen sinut henkilökohtaisesti.

12. Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tästä henkilötietorekisteriä koskevasta selosteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun henkilöön.