Reviirin karttatulosteominaisuudet

Kaiken Reviiriin kerätyn informaation saa esitettyä kootusti karttapohjalla juuri haluamallaan tavalla, ja tuotettua koosteesta sitten tulosteen joko digitaalisena PDF- tai rasteritulosteena tai suoraan fyysisenä paperi- tai vinyylitulosteena. Tätä toiminnallisuutta hallitaan Karttatulosteet-välilehden kautta.

Tulostekaavat ja tulosteet

Reviirin tulosteet rakentuvat kaavojen päälle. Kaava määrittelee, mitä tietoja kartalla näytetään ja millä tavalla. Kaavasta saa sitten muodostettua yksittäisiä tulosteita. Tällöin on helppo määritellä vaikkapa seuran metsästysalueiden rajat esitettäväksi halutun kaltaisina, ja ottaa sitten samannäköisiä tulosteita esimerkiksi digitaalisessa muodossa ja paperilla, ja tehdä uusia samannäköisiä tulosteita kun metsästysalueet muuttuvat.

Karttatulosteet-välilehden yläosassa näkyvät järjestelmän tarjoamat valmiit tulostekaavat sekä seuran omat itse tehdyt kaavat. Kaavan vieressä oleva printterin kuvan sisältävä nappi tekee kaavan pohjalta uuden tulosteen. Tehdyt tulosteet näkyvät kaavojen alapuolella olevassa listassa. Digitaaliset tulosteet näkyvät listassa kahden viikon ajan valmistumisestaan, fyysiset tulosteet siihen saakka kun ne erikseen kuitataan pois listalta.

Digitaaliset tulosteet säilyvät ladattavissa tulosteen valmistumisen jälkeen 14 päivän ajan. Lataa tulosteet itsellesi tuon ajan kuluessa.

Tulostekaavojen suunnittelu

Tulostekaavat suunnitellaan näkymässä, jossa ruutu on jaettu kahtia. Toisella puolella on muokkausnäkymä, jossa kartalla olevia elementtejä lisätään ja muokataan. Rinnalla on karttanäkymä, jossa näytetään esikatselunäkymä valmiista tulosteesta. Esikatselunäkymä ei kuitenkaan välttämättä täysin vastaa lopullista tulostetta, joten siihen ei kannata luottaa liikaa.

Perustiedot

Kaavaeditorissa näkyvistä tiedoista ensimmäisenä ovat kaavan perustiedot:

  • Kaavalla on nimi, joka näkyy ainoastaan Karttatulosteet-välilehden luettelossa – sitä ei siis näytetä varsinaisissa tulosteissa.
  • Otsikkoteksti tulostetaan kartan yläpuolelle kartan otsikoksi.
  • Tulostuskooksi voi valita jonkin standardikoon A5 – 4A0 tai vapaasti valitun koon. Tulosteen maksimikoko yhteen suuntaan voi olla 2,5 metriä – toiseen suuntaan ei rajoitusta ole.
  • Lisämarginaalimäärityksellä voi jättää tulosteen reunoihin ylimääräistä valkoista tilaa kiinnityksiä tai vastaavia varten.
  • Mittakaavan voi valita välille 1:5000 – 1:250000.
  • Kohdistuksen voi määritellä automaattiseksi, jolloin tuloste asetellaan niin, että kartan keskipiste on kartalla olevien elementtien keskipiste, tai sitten asettelun voi tehdä käsin.
  • Karttatasoihin voi halutessaan määritellä tilarajat mukaan tai jättää ne pois tulosteesta. Tilarajoja ei saa näkyviin 1:250000-mittakaavassa.
  • Halutessaan tulosteen johonkin nurkaan voi määrittää lähestymiskartan. Lähestymiskartta on pienimittakaavainen karttapala, jossa näkyy varsinaisen kartan sijainti isommassa yhteydessä.

Tulostuskoon tai mittakaavan voi halutessaan määritellä myös automaattiseksi. Tällöin järjestelmä valitsee automaattiseksi jätetyn arvon niin, että kaikki tulosteeseen valitut elementit mahtuvat sopivasti näkyviin.

Sopimusalueet

Tulostekaavaan voi lisätä haluamansa sopimusalueet seuran sopimuskannasta määrittelemällä suodattimen metsästettävien lajien perusteella. Sopimusalueiden ulkopuolisille alueille, itse sopimusalueille, ja alueiden sisällä oleville rei’ille voi määritellä erilaiset täyttövärit ja -kuviot. Lisäksi alueen ulko- ja sisärajoille voi määritellä viivat.

Karttamerkinnät

Seuran karttamerkinnöistä voi sisällyttää karttatulosteeseen haluamansa joukon määrittelemällä sisällytetään– ja jätetään pois -suodattimet haluamallaan tavalla. Täyttöjen ja viivojen värit, symbolien koon, ja merkintöjen nimien tiedot voi määritellä valitulle joukolle.

Vapaa teksti

Vapaa teksti -elementillä saa lisättyä tulosteeseen haluamansa värisen ja kokoisen kiinteän tekstin. Tällä tavalla voi lisätä vaikkapa selitetekstejä käyttämilleen värityksille. Toisin kuin muita karttaelementtejä, näitä tekstejä voi muokata karttanäkymässä siirtämällä niitä tekstin keskikohdasta kiinni tarttuen. Kun uusi vapaa teksti lisätään, se asetetaan ensimmäiseksi senhetkisen näkymän keskelle.

Karttanäkymä

Kartan esikatselunäkymässä valittu tulostekoko ja sijoittelu näkyy tummanharmaana rajauksena. Tummanharmaan alueen ulkoreuna on tulosteen ulkoraja ja harmaat alueet ovat tulosteen marginaaleja. Mikäli käytössä on käsiasettelu, harmaasta alueesta kiinni ottamalla voi tulosteen rajausta siirtää, ja vapaata tulostuskokoa käytettäessä reunoista raahaamalla voi tulosteen kokoa muuttaa.

Tulosteiden suunnittelu

Kun tulostekaavasta tehdään tuloste, näytetään muokkausnäkymä lähes samanlaisena kuin kaavaakin suunniteltaessa. Tulosteeseen tehdyt muutokset vain eivät tallennu minnekään jatkokäyttöä varten, joten yleensä laajemmat muokkaukset kannattaa aina tehdä tulostekaavaan.

Tulostetta tehtäessä lisätietona tulee valita tulosteen tyyppi. Digitaaliset tulosteet (PDF-dokumentit, rasterikuvat) ovat ilmaisia puolen neliömetrin kokoon saakka (esim. A1). Tätä isommat digitaaliset tulosteet ja kaikki paperi- ja vinyylitulosteet maksetaan tulosteen tekemisen jälkeen Reviirin verkkokaupassa. Maksun jälkeen tulostustyöt sirtyvät tulostusjonoon ja työn valmistuttua digitaaliset tulosteet saa ladattua itselleen. Fyysiset tulosteet postitetaan annettuun toimitusosoitteeseen.