Reviiri är tillgänglig för alla finska jaktföreningar
– nedsatta priser för medlemsföreningar i Finlands Jägarförbund!