Sammanfattningar

Seuran tietojen Yhteenvedot-välilehdellä näkyvät erittelyt seuran sopimusalueista metsästyslajeittain. Kullekin lajille näytetään sopimusten ja sopimustilojen lukumäärä ja kokonais- sekä keskiarvopinta-alat.

Lisäksi yhteenvetosivulta saa ladattua listat seuran jäsenistä ja sopimuksista ODS-muodossa, joka kelpaa sellaisenaan esimerkiksi Exceliin. Sopimusaluetietojen siirto Oma riista -järjestelmään tehdään myös täältä.

Utskrifter direkt från systemet

Kultakin metsästyslajilta saa ladattua PDF-muotoisen karttaliitteen suoraan yhteenvetosivulta. Karttaliite kelpaa yleisnäkymäksi seuran alueista, mutta kovin tarkkaa kuvaa siitä ei saa.