Egenskaper för Reviiris kartutskrifter

Alla områdens samlade information kan presenteras i samlad form på kartbotten precis som man vill, och sedan producera en sammansättning i utskriften, antingen som en digital PDF eller raster eller direkt till papper eller vinyl. Denna funktion hanteras genom fliken Kartutskrifter.

Utskriftsformat och utskrifter

Reviiris utskrifter baseras på ett visst format. Formatet bestämmer vilken information som visas på kartan och på vilket sätt. Ur formatet kan man sedan forma enskilda utskrifter. På detta sätt är det lätt att definiera säg, klubbens jaktområdesgränser när man vill, och sedan ta både utskrifter i pappersform till exempel och i digital form, och göra nya utskrifter som ser likadana ut när jaktområdena förändras.

Längst upp på fliken Kartutskrifter syns systemets färdiga utskriftsformat såväl som klubbens egna utskrifter. Bilden på utskrivaren bredvid formatmallen gör en ny utskrift enligt formatmallen. Utskrivna dokument syns i listan under formatmallarna. Digitala utskrifter visas i listan i två veckor, pappersutskrifter till dess att de separat rensas ut från listan.

Digitala utskrifter sparas som laddningsbara 14 dagar efter att utskriften slutförts. Ladda upp utskrifterna till dig själv inom denna period.

Formatmallens design

Formatmallarna utformas där skärmen är uppdelad i två halvor. På ena sidan syns redigeringsvyn var element från kartan kan tillsättas och redigeras. Bredvid är en kartvy som visar en förhandsgranskning av den färdiga utskriften. Förhandsgranskningen motsvarar dock inte nödvändigtvis den slutliga utskriften, så det bör inte förlitas för mycket på den.

Basinformation

I formatmallsredigeraren visas först basinformation om formatmallen:

  • Formatmallen har ett namn som syns endast i fliken Kartutskrifter – den syns alltså inte i de egentliga utskrifterna.
  • Titeltexten skrivs ut som kartrubrik ovanför kartan.
  • Som kartprojektion kan man välja antingen finsk standardprojektion EPSG: 3067, som bland annat används av Lantmäteriet, eller globala internet och mobilkartor som använder EPSG: 3857, då utskriften motsvarar omfattning och riktning i exempelvis Reviiris nätkartor.
  • Med tilläggsmarginal kan man lämna extra vitt utrymme vid utskriftens kanter för egna anteckningar eller liknande.
  • Skalan kan väljas mellan 1: 5000 till 1: 250000.
  • Anpassning kan göras automatiskt när utskriften är inställd så att mitten av kartan är i mitten av kartelementen, eller så kan layouten göras för hand.
  • Till kartnivåerna kan man välja att områdesgränserna tas med eller tas bort ur utskriften. Områdesgränserna kan inte visas i skala 1: 250000 formatet.
  • Om så önskas kan utskriften i ett av hörnen visa närkarta. Närkartan är i en liten formatmall där den aktuella kartan visas i ett större sammanhang.

Utskriftsstorleken eller formatmåttet kan ställas in automatiskt om så önskas. Då väljer systemet automatiskt ett värde som gör så att alla element passar in i utskriften.

Avtalsområden

Det går att lägga till klubbens utvalda avtalsområden i Utskriftsmallen genom att bestämma att filtret baseras på jaktbara arter. Områden utanför Avtalsområdet, på själva avtalsområdet, och rutter inom området går att markera genom att fylla i olika färger och mönster. Dessutom kan man markera områdets yttre och inre gränser.

Kartmarkeringar

Från klubbens kartmarkeringar kan man till kartutskrifterna föra in önskad uppsättningen genom att bestämma ett innehålls- och uteslutningsfilter. Linje- och ifyllningsfärger, symbolstorlekar, namn och märkningsuppgifter kan bestämmas för en viss grupp.

Fritext

Med Fritext-elementet får man lägga färg och storlek till den fasta texten i utskriften. På så sätt kan man till exempel ge förklarande texter med hjälp av färg. Till skillnad från andra kartelement kan dessa texter redigeras i kartvyn genom att ta tag i textens mitt och flytta dem. När en ny fritext läggs till är den placerad först i mitten av den aktuella vyn.

Kartvy

Kartan förhandsgranskning visar den valda utskriftsstorleken och placering visas som mörkgrå avgränsning. Det mörkgråa områdets yttre kant är utskriftens yttre gräns och de gråa områdena är utskriftens marginaler. Om du har en hand i layouten kan du ta tag i en mörkgrå zon och flytta på utskriftens gräns, samt frigöra utskriftsformatet genom att dra kanterna och storleken kan ändras.

Utskriftens design

När man gör en utskrift i formatmallen visas redigeringsvyn på en likadant sätt som formatmallens. Ändringar i utskriften lagras inte någonstans för vidare användning, så mer omfattande ändringar bör du alltid göra i formatmallen.

När utskriften görs ska du också välja typ av utskrift. Digital utgång (PDF-dokument, rasterbilder) är gratis upp till en halv kvadratmeter (t.ex. A1). Större digitala utskrifter, och alla papper- och vinylutskrifter betalas efter utskriften gjorts i Reviiris nätbutik. Efter betalning flyttas utskrifterna till utskriftskön och vid slutförandet av arbetet kan man ladda ner digitala kopior till sig själv. Pappersutskrifter kommer att skickas till angiven leveransadress.