Kartmarkeringar

Reviiri erbjuder möjligheten till tre olika typer av kartmarkeringar, punktplacering visar på en plats av intresse, en linjemarkering markerar vägar och stigar, och områdesmarkeringen visar området. Alla dessa markeringar är även synliga i b-bark-mobilapplikationen för de personer som har tillgång till klubbens kartor.

Alla kartmarkeringar görs i kartvyn genom att markera platsen, linje eller ett område med musen. I punktplaceringen kan det direkt skrivas in koordinater, om så önskas. Varje markering har ett namn som visas på mobilapplikationen tillsammans med en symbol, linje, eller område, och eventuellt en längre beskrivning som kan sökas separat i vyn. Kartmarkeringar kan delas in i mappar enligt användning, mappindelningen syns i mobilapplikationen. När uppdelningen i mappar sker förnuftigt, kan jägaren lätt med bara ett klick, dölja utfodringsplatser till exempel men lämna passplatser synliga.

Linje- och områdesmarkeringarna kan utformas mot kartbotten eller kartmarkering. Vid utformning mot kartbotten blir det som områden skapade i avtal: Den är alltid synlig samtidigt med klubbens kartor och dess namn visas inte. Vid utformning som kartmarkering syns linje eller område på samma sätt som en markering skapad i mobilapplikationen: Dess namn visas, och etiketten kan döljas via en kontextmeny. I praktiken bör du använda kartbotten för till exempel områden med jaktförbud och begränsade områden, och kartmarkering hjälper mer för att markera stigar som saknas på kartan eller elledningar.

Ska du flytta till Reviiri från något annat system? Om du har några kartmarkeringar i ett annat datasystem, kan det vara möjligt att överföra dem till Reviiri i befintligt skick. Men överföringen görs alltid manuellt och prissätts separat. För mer information kan du skriva till reviiri@reviiri.org.