Karttamerkinnät

Reviiri tarjoaa mahdollisuuden kolmeen erityyppiseen karttamerkintään: paikkapiste määrittää yhden kiinnostavan paikan, viivamerkintä yhtenäisen polun, ja aluemerkintä alueen. Kaikki nämä merkinnät ovat aina näkyvissä myös b-bark-mobiilisovelluksessa niillä henkilöillä, joilla on pääsy seuran karttoihinkin.

Kaikki karttamerkinnät tehdään aina karttanäkymässä merkitsemällä paikka, viiva tai alue hiirellä. Paikkamerkinnän sijainnin voi myös kirjoittaa suoraan koordinaatteina, mikäli halutaan. Kullakin merkinnällä on nimi, joka näkyy mobiilisovelluksessa aina symbolin, viivan tai alueen yhteydessä, ja mahdollisesti pidempi kuvaus, jonka saa haettua erikseen näkyville. Karttamerkinnät voi jakaa kansioihin käyttätarkoituksen mukaan; kansiojako näkyy myös mobiilisovelluksessa. Kun jako kansioihin tehdään järkevästi, pystyy metsästäjä helposti yhdellä klikkauksella esimerkiksi piilottamaan ruokintapaikat, mutta jättämään passipaikat näkyviin.

Viiva- ja aluemerkinnöille voi määrittää erikseen asemoinnin joko karttapohjalle tai karttamerkinnäksi. Karttapohjalle asemoitaessa merkintä käyttäytyy kuten sopimusten pohjalta luodut alueetkin: Se on aina kiinteästi näkyvissä samaan aikaan seuran karttojen kanssa, ja sen nimeä ei näytetä. Karttamerkinnäksi asemoitu viiva tai alue näkyy puolestaan samalla tavalla kuin mobiilisovelluksestakin luotu merkintä: Sen nimi on näkyvissä, ja merkinnän saa piilotettua kohdevalikon kautta. Käytännössä karttapohjalle kannattaa asemoida esimerkiksi metsästyskielto- tai -rajoitusalueet, ja karttamerkinnöiksi enemmän auttavassa roolissa olevat merkinnät, kuten kartalta puuttuvat polut, tiepohjat tai sähkölinjat.

Oletko siirtymässä Reviiriin jostakin toisesta järjestelmästä? Mikäli sinulla on karttamerkintöjä jo jossakin toisessa tietojärjestelmässä, saattaa olla mahdollista siirtää ne Reviiriin sellaisenaan. Siirto on kuitenkin aina käsityötä ja hinnoitellaan erikseen. Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta reviiri@reviiri.org.