Föreningens uppgiftslista

När du loggar in i Reviiri-systemet, omdirigeras du till den första sidan, som visar ärenden på föreningens dagordning. Här visas bekvämt sådana avtal som väntar på förnyelse, anläggningar, som begränsar uppgifterna och som har haft förändringar efter ingåendet av avtalet, och väntande meddelanden.

I listan över utlöpande kontrakt visas de tidsbegränsade kontrakt som löper ut under nästa månad eller har redan löpt ut, och hittills i kraft avtal som har sagts upp. Kontraktet raderas från listan först efter att det rensas i avtalsformuläret via ta bort knappen.

Lantmäteriets områdesgräns data uppdateras genom Reviiri informationssystemet regelbundet cirka en gång i månaden. Om efter avtalet fastighetsgränser förändras, till exempel blockera eller kontrollera mätresultatet, påpekas detta till föreningens tjänstemän. Tjänstemän borde inspektera alla sådana avtal. Om ändringen inte orsakar några åtgärder (förnyelse av avtalet), kan påminnelsen raderas bort från listan. Reviiri anser att status ändras när antalet spalter ändras, när antalet hörnpunkter i en status har ändrats, eller när en av statusens hörnpunkter i en spalt har flyttats mer än en meter av den ursprungliga.

I väntande meddelanden visas de besöksförfrågningar som har inkommit från andra klubbar som är Reviiri-användare till er klubb. Du kan godkänna eller avvisa dessa förfrågningar, godkännande kan göras för en viss tid eller tills vidare.

Alla nya saker på att-göra-lista kommer att skickas via e-post till alla i jaktklubbens personal.

Information om föreningen

Genom klubbinformationsfliken kan grundläggande information om klubben redigeras: Förkortningen som används i samband med kartlistorna, liksom den adress som visas i kontaktinformation i hyresavtalet. Dessutom visas utgångsdatum för det nuvarande systemets licens och när det närmar sig erbjuds möjlighet att köpa mer tillgång via nätbutiken.

På sidan visas också listor på klubbens personal, medlemmar och besökare. Personalen kan lägga till nya medlemmar i Systemet och utse dem till personal, flytta tillbaka dem som endast medlemmar, samt lägga till och ta bort besökare. Medlemslistan kan också importeras i tabellform vid systemets driftsättningsbyte från det befintliga systemet. Hittills fungerar import endast automatiskt för medlemmar i Finlands Jägarförbunds nätregister som laddas genom att trycka på medlemsknappen, om du vill importera data från ett annat system, kan det göras för hand för ett separat pris (kontakta oss via e-post reviiri@reviiri.org).