Reviiris uppgift är att hjälpa jaktföreningarnas funktionärer att hålla ordning på föreningens arrendeavtal för jaktområden. Då alla arrendeavtal finns i Reviiri, så ser ni på ett ögonblick t ex vilka avtal som går ut inom en nära framtid och ni har lätt tillgång till en aktuell karta över jaktområdena. Arrendeområdena som finns inlagda på Reviiri betjänar föreningen på flera olika sätt:

  • En översikt av avtalen: de avtal som finns i Reviiri innehåller noggrann information om det överenskomna jaktområdet. Arrendeavtalet finns alltid i behåll och håller säkert till den del som ni överenskommit med arrendegivaren. Avtalet innehåller alltid en kartbilaga.
  • För jaktens ändamål: alla undertecknade arrendeavtal med tillhörande jaktområden finns i realtid synliga för föreningsmedlemmarna via b-bark mobilappen. Därför behöver inte jägaren undra över var jakt är tillåten.
  • Anskaffning av tillstånd: Från Reviiri får man utifrån avtalssamlingen ta ut alla nödvändiga kartor för olika tillståndsansökningar.

Dessutom kan man med hjälp av Reviiri lägga till kartanteckningar, med vars hjälp man speciellt kan märka ut viktiga platser i jaktområdet, specialområden eller göra anteckningar som rör viltskötselplanen.
Ja det kan man. Skapa ett gratis signum för reviiri-systemet genom att gå till adressen Pröva gratis. Signumet är i användning 30 dagar.
Licensen finns att köpa i nätbutiken för Reviiri-systemet. När du skapat ett användarnamn och loggat in i systemet så kan du också köpa licensen.
Tyvärr syns de inte. Lantmäteriverket är mycket noggranna vad gäller ägarinformationen. De ges inte ut till andra datasystem- såsom Reviiri- för fri användning. Tilläggsuppgifter fås på Lantmäteriverkets webb-sidor.
Ja det kan det. Ytterligare uppgifter fås från annan sida.
Tilläggsuppgifter om mobilappar och anpassning finns på annan sida.