Viltcentralen utvecklar Oma riista tjänsten som planeras att användas i framtiden till att mata in uppgifter om fällda djur, observationer samt att ansöka tillstånd elektroniskt. Oma riista erbjuder nästan på samma sätt som Reviiri möjligheten för jaktföreningen att hålla koll på jaktområden. Informationsuppgifter och senare möjlig licensansökning görs sedan på basen av dessa uppgifter.

Reviiri och Oma riista är dock inte likadana programvaror utan dom kompletterar varandra.

Vad gör Reviiri?

Reviiris grunduppgift är att hålla koll på jaktföreningens arrendeområden. Reviiri innehåller all uppgift över kontrakten. Kontrakten ändras enligt det man uppgör dem eller avslutas, likaså ifall kontrakten är tidsbundna. Av dessa avtal uppgör Reviiri en karta. Kartorna är till förfogande för jaktföreningens medlemmar direkt till mobilen i en webbläsare som kartprogram eller som utskriftskarta i t.ex. PDF-format som utprintad karta.

Vad gör Oma riista?

Oma riista tjänsten utgår från information över jaktområden – alltså exakt det som Reviiri framställer. När jaktföreningens arrendeområden matas in i tjänsten kan Oma riista tjänsten användas under jakten t.ex. till att mata in observationer och information om fällda djur, rapportering och senare till möjlighet av ansökning av licenser. Reviiris information från Oma riista tjänsten baserar sig på Viltcentalens offentlig information och i alla fall i nuläget används Oma riista tjänsten inte till att administrera avtalen.

Vad gör Reviiri och Oma riista tillsammans?

Jaktarrendeområden i Reviiri kan nu flyttas över till Oma riista tjänsten via Sammandrag fliken och Oma riista knappen.

När jaktföreningen använder samtidigt Reviiri och Oma riista tjänsten bildas föreningens arrendeområden i Reviiri enligt avtalen. Efter detta kan jaktområden flyttas till Oma riista tjänsten som jaktföreningens områden och upprätthållas via Reviiri avtalen. Oma Riista tjänsten kan sedan användas under jakten samt att samla information i normal ordning. Jaktområden är alltid likadana i Reviiri, b-bark och Oma riista tjänsten.

Pröva, om du inte tror!

Reviiri erbjuder 30 dagars prövotid på att säkerställa att Reviiri tjänsten är värt sitt pris och en kompletterings möjlighet till föreningarna som använder Oma riista tjänsten till att administrera arrendeområden. Möjligheten att flytta informationen över till Oma riista tjänsten finns redan under prövotiden, alltså du kan säkerställa tjänstens funktion redan under prövotiden.