Riistakeskus kehittää Oma riista -palvelua, jota on jatkossa tarkoitus käyttää esimerkiksi saalisilmoituksiin, havaintojen kirjaamiseen ja tulevaisuudessa myös lupien hakemiseen sähköisesti. Oma riista tarjoaa hieman Reviirin tapaan mahdollisuuden ylläpitää tietoja seuran metsästysmaista. Tietojenkeruu ja myöhemmin mahdollinen lupien hakeminen tehdään sitten näiden aluetietojen perusteella.

Reviiri ja Oma riista eivät kuitenkaan ole järjestelminä päällekkäisiä, vaan toisiaan täydentäviä.

Mitä Reviiri tekee?

Reviirin päätehtävä on pitää huolta metsästysseuran sopimuskannasta. Reviiri sisältää kaikkien sopimusten tiedot. Sopimukset elävät sen mukaan kun niitä tehdään ja irtisanotaan tai määräaikaiset sopimukset päättyvät. Tästä sopimustiedosta Reviiri tekee karttatietoa. Kartat ovat saatavilla seuran jäsenille suoraan puhelimessa ja selaimessa käytettävässä karttapohjamuodossa samoin kuin erilaisina karttatulosteina esimerkiksi PDF-dokumenttien tai paperikarttojen muodossa.

Mitä Oma riista tekee?

Oma riista -palvelu lähtee liikkeelle metsästysaluetiedosta – eli juuri siitä, mitä Reviiri tuottaa. Kun seuran metsästysalueet syötetään palveluun, Oma riista -palvelua voi käyttää metsästykseen liittyvien tietojen, kuten havaintojen ja saaliiden kirjaamiseen, raportointiin ja myöhemmin mahdollisesti lupien hakemiseen. Reviirin tiedot Oma riista -palvelusta perustuvat Riistakeskuksen julkiseen informaatioon, ja ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan Oma riista -palvelua ei käytetä sopimuskannan hallinnointiin.

Mitä Reviiri ja Oma Riista tekevät yhdessä?

Reviirin sopimuskannan muodostamat metsästysalueet saa nyt siirrettyä suoraan Oma riista -palveluun Yhteenvedot-sivun Oma riista -nappien avulla.
Kun metsästysseura käyttää samaan aikaan Reviiriä ja Oma riista -palvelua, muodostuu seuran maiden aluetieto suoraan Reviirin sopimuskannan perusteella. Tämän jälkeen metsästysaluetiedon voi siirtää seuran tiedoiksi Oma riista -palveluun ja ylläpitää aluetietoja Reviirin sopimuskannan perusteella. Oma riista -palvelussa aluetietoja voidaan sitten käyttää metsästykseen liittyvän informaation keräämiseen normaaliin tapaan. Metsästysalueiden kartat näkyvät aina identtisinä niin Reviirissä, b-barkissa kuin Oma riista -pavelussakin.

Kokeile, jos et usko!

Reviirin 30 päivän ilmainen koekäyttömahdollisuus tarjoaa tilaisuuden varmistua siitä, että Reviiri tarjoaa hintansa arvoisen lisän myös Oma riista -palvelua käyttävän seuran metsästysalueiden hallintaan. Oma riista -siirtomahdollisuus on käytössä jo kokeiluaikanakin, joten voit varmistua sen toiminnasta möys käytännössä.