Perustiedot

Omien tietojen hallinta on jokaisen Reviiri-käyttäjän, niin seuran toimihenkilön kuin rivijäsenenkin, käytettävissä. Sellainen Reviiri-käyttäjä, jolla ei ole toimihenkilöroolia missään metsästysseurassa, ohjataan heti kirjautumisen jälkeen omien tietojen hallintaan tarkoitetulle sivulle. Toimihenkilö pääsee tälle sivulle kaikkien sivujen oikeassa yläkulmassa oman nimen vieressä näkyvän painikkeen Omat tiedot -valinnalla.

Reviirissä on tieto jokaisen käyttäjän nimestä ja sähköpostiosoitteesta, jolla järjestelmään kirjaudutaan. Lisäksi halutessaan voi kirjata tiedoksi osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Nämä tiedot ovat tärkeitä, mikäli seura hyödyntää Reviiriä myös yksinkertaisena jäsenrekisterinä. Toimihenkiöiden olisi myös syytä kirjata puhelinnumeronsa, koska se sisällytetään kyseisen toimihenkilön tekemiin metsästysvuokrasopimuksiin yhteystietona.

Salasanan voi myös halutessaan vaihtaa tältä sivulta kirjoittamalla uuden salasanan kahdesti ja tallentamalla tiedot.

Jäsenyydet ja vierailuoikeudet

Perustietojen oikealla puolella näytetään lista niistä metsästysseuroista, joihin käyttäjällä on pääsy. Kartat näkyvät Tracker-mobiilisovelluksessa.

Vierailumahdollisuuden avulla käyttäjät voivat saada nähtäväkseen myös sellaisten seurojen karttoja, joiden jäseniä he eivät ole. Vieraluluvan myöntää aina seuran toimihenkilö, ja se voidaan haluttaessa rajoittaa määräaikaiseksi. Kun pyydät vierailuoikeuksia omat tiedot -sivun linkin kautta, lähtee kyseisen seuran toimihenkilöille viesti. Heidän hyväksyttyään vierailupyyntösi saat kartat ja tiedot nähtäväksesi.

Reviiri-järjestelmä ei ota kantaa vierailuista mahdollisesti maksettaviin maksuihin tai korvauksiin; niistä täytyy sopia muuta kautta.